Kết quả nhận Kem FINOMAS miễn phí

Danh sách các bạn được nhận quà sẽ được lọc ngẫu nhiên từ hệ thống và công bố trên website hàng ngày.Kết quả nhận mẫu Kem FINOMAS miễn phí cập nhật tại đây.

Nhằm giới thiệu đến khách hàng sản phẩm kem tan mỡ chất lượng hàng đầu, mỗi ngày FINOMAS sẽ dành tặng 5 hộp kem FINOMAS 50gam cho các bạn quan tâm và mong muốn dùng thử sản phẩm. Chương trình đăng ký dùng thử kem FINOMAS bắt đầu ngày 22/1/2015 và kết thúc ngày 5/2/2015.

Danh sách các bạn được nhận quà sẽ được lọc ngẫu nhiên từ hệ thống và công bố trên website hàng ngày. Số lượng phần thưởng sẽ được tổng kết và gửi đi theo đợt. Trong quá trình công bố giải, chúng tôi sẽ thông tin ngày gửi mẫu thử của đợt đó đến các bạn. Chúc các bạn may mắn!

Dưới đây là danh sách 5 bạn may mắn của:

Ngày 05/02/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 06/02/2015)

ket-qua-FINOMAS-ngay-5-2

Ngày 04/02/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 06/02/2015)

ket-qua-FINOMAS-ngay-4-2

Ngày 03/02/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 06/02/2015)

ket-qua-FINOMAS-ngay-3-2

Ngày 02/02/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 06/02/2015)

ket-qua-FINOMAS-ngay-2-2

Ngày 01/02/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 06/02/2015)

ket-qua-FINOMAS-ngay-1-2

Ngày 31/01/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 06/02/2015)

Kết quả nhận mẫu thử kem FINOMAS ngày 31/01/2015

Kết quả nhận mẫu thử kem FINOMAS ngày 31/01/2015

Ngày 30/01/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 31/01/2015)

ket-qua-FINOMAS-ngay-30

Ngày 29/01/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 31/01/2015)

Kết quả nhận mẫu thử FINOMAS ngày 29/01/2015

Kết quả nhận mẫu thử FINOMAS ngày 29/01/2015

Ngày 28/01/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 31/01/2015)

Kết quả nhận kem FINOMAS miễn phí ngày 28/01/2015

Kết quả nhận kem FINOMAS miễn phí ngày 28/01/2015

Ngày 27/01/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 31/01/2015)

Kết quả nhận kem FINOMAS miễn phí ngày 27/01/2015

Kết quả nhận kem FINOMAS miễn phí ngày 27/01/2015

Ngày 26/01/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 31/01/2015)

Kết quả nhận mẫu thử kem FINOMAS miễn phí ngày 26/01/2015

Kết quả nhận mẫu thử kem FINOMAS miễn phí ngày 26/01/2015

Ngày 25/01/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 31/01/2015)

Kết quả nhận kem FINOMAS ngày 25/01/2015

Kết quả nhận kem FINOMAS ngày 25/01/2015

Ngày 24/01/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 31/01/2015)

Kết quả nhận kem FINOMAS ngày 24/01/2015

Kết quả nhận kem FINOMAS ngày 24/01/2015

Ngày 23/01/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 31/01/2015)

Kết quả nhận kem FINOMAS miễn phí ngày 23/01/2015

Kết quả nhận kem FINOMAS miễn phí ngày 23/01/2015

Ngày 22/01/2015 (đợt tổng kết gửi quà ngày 31/01/2015)

Kết quả nhận kem FINOMAS miễn phí ngày 22/01/2015

Kết quả nhận kem FINOMAS miễn phí ngày 22/01/2015

Bạn chưa may mắn? Đừng lo, bạn không cần đăng ký lại, hệ thống sẽ tự động cập nhật và lọc thành viên may mắn tiếp theo.

Bạn chưa đăng ký? Hãy nhanh tay đăng ký để nhận được kem tan mỡ FINOMAS miễn phí hũ to 50 gam. Đăng ký bằng cách click vào nút bên dưới

    2 Responses

    1. Ddia chi nhan hang.PD06-1chung cu 11tang Bo ke hoach va Dau tu – To 2 Phuong Quan Hoa – Quan Cau Giay – Ha Noi.

    2. Địa chỉ nhận hàng: Khu phố 2, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tôi mua 02 hộp. Để thuận tiện khi giao hàng xin liên hệ bằng điện thoại.

    Bình luận