Ngưng sử dụng kem FINOMAS thì mỡ thừa có trở lại không?

Câu hỏi: Ngưng sử dụng kem FINOMAS thì mỡ thừa có trở lại không?

Trả lời:

Cơ thể con người tích mỡ theo nguyên lý: “Thức ăn vào cơ thể và chuyển hóa thành năng lượng để nuôi cơ thể, khi năng lượng dư thừa thì sẽ tích thành mỡ trắng tại các vùng để dự trữ. Khi cơ thể thiếu năng lượng sẽ dùng mỡ dự trữ đó để sử dụng”. Do đó dù dùng bất cứ sản phẩm nào, bạn cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống luyện tập của mình để mỡ thừa không quay trở lại.

Với Finomas sẽ giúp bạn tiêu tan mỡ thừa, khi bạn ngưng sử dụng, bạn có 1 chế độ ăn và luyện tập hợp lý để không sư thừa năng lượng thì mỡ thừa sẽ không quay trở lại.

    No Comments Yet.

    Bình luận